Unia Europejska wczoraj i dziś

Wielu z nas Unia Europejska kojarzy się głównie ze wspólnym rynkiem i funduszami europejskimi. Warto jednak pamiętać, że idea wspólnej Europa pojawiła się po II wojnie światowej przede wszystkim jako projekt polityczny, którego celem było położenie kresu konfliktom pomiędzy poszczególnymi państwami i zapewnienie długotrwałego pokoju. Wśród pionierów wspólnej Europy byli m.in. Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Beyen, Winston Churchil, Ursula Hirschmann, Jean Monnet, Altiero Spinelli i Robert Schuman i wielu innych. Warto bliżej zapoznać się z sylwetkami tych osób, bez których nie byłoby dzisiejszej Unii Europejskiej.

Za symboliczną datę narodzin Unii Europejskiej uznaje się 9 maja 1950 roku, kiedy to został ogłoszony dokument opracowany przez Roberta Schumana we współpracy z Jeanem Monnetem, znany powszechnie jako plan Schumana. W 1952 roku sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku, na podstawie traktatu rzymskiego utworzone zostały Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). 1 stycznia 1973 roku do wspólnoty przystąpiły Dania, Irlandia i Wielka Brytania, a w 1979 roku obywatele po raz pierwszy mieli okazję wybrać członków Parlamentu Europejskiego w bezpośrednich wyborach. W 1981 roku do wspólnoty dołączyła Grecja, a w 1986 roku także Hiszpania i Portugalia.

W 1993 roku ukończono proces tworzenia jednolitego rynku, w ramach którego obowiązują tzw. cztery swobody, czyli swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału. W roku 1993 wszedł w życie traktat z Maastricht, w roku 1999 Traktat Amsterdamski, a w roku 2009 Traktat Lizboński. W 1995 roku do Unii dołączyło trzech nowych członków: Austria, Finlandia i Szwecja. Wreszcie w 2004 roku Unia rozszerzyła się o 10 nowych państw, w tym Polskę, a 3 lata później także o Bułgarię i Rumunię. W 2013 roku do Unii dołączyła Chorwacja stając się jej 28 członkiem.

Małe miasteczko w Luksemburgu dało nazwę układowi z Schengen, który stopniowo zapewnił obywatelom możliwość podróżowania bez kontroli paszportowych na granicach. Polska przystąpiła do niego 21 grudnia 2007 roku. W czerwcu 2016 roku obywatele Wielkiej Brytanii w referendum opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej, w marcu 2017 r. rozpoczął się proces negocjacji w sprawie tzw. Brexitu. Społeczeństwo Wielkiej Brytanii jest w tej sprawie podzielone, a część obywateli domaga się powtórzenia referendum.

Od ponad pół wieku wspólna Europa działa na rzecz pokoju i podniesienia poziomu życia wszystkich obywateli. Pomaga chronić nasze podstawowe prawa polityczne, społeczne i gospodarcze. I jakkolwiek często nie widzimy w tych działaniach nic nadzwyczajnego, to warto uświadomić sobie jak wielkie mają one znaczenie dla naszego codziennego życia. I warto także przypomnieć sobie, jak długą drogę musiała przejść Polska, aby dołączyć do Unii Europejskiej.

Źródło: Oficjalny portal Unii Europejskiej https://europa.eu/european-union/index_pl

polskaeuropabieg.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone