Co nam daje obecność w Unii Europejskiej?

Pokój i bezpieczeństwo
Europa Środkowa i Zachodnia nigdy nie zaznały tak długiego okresu bez wojny. UE jest najbardziej udanym projektem pokojowym w historii, a jej obywateli łączą ścisłe więzi gospodarcze i kulturowe oraz wspólnie wyznawane wartości demokratyczne. W 2012 roku UE otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Jednolity rynek
Jednolity rynek jest najbardziej rozwiniętym i otwartym rynkiem na świecie. Opiera się on na czterech podstawowych wolnościach UE, dzięki którym każdy obywatel może mieszkać lub pracować w dowolnym kraju UE, swobodnie transferować swój kapitał, sprzedawać towary bez ograniczeń i świadczyć usługi na takich samych zasadach.

Prawa człowieka
UE chroni wszystkie mniejszości i słabsze grupy społeczne, a także staje w obronie prześladowanych i opowiada się za równym traktowaniem wszystkich osób, niezależnie od narodowości, płci, grupy językowej, kultury, zawodu, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej.

Silna pozycja
Państwa UE, działając jednomyślnie, mówią znacznie silniejszym głosem na arenie międzynarodowej. UE ma duże znaczenie polityczne. Unijne standardy regulacyjne dotyczące handlu oraz normy dotyczące produktów są przyjmowane na całym świecie.

Wysokie standardy
Normy, jakie muszą spełniać towary w sklepach w UE, są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie pod względem jakości i bezpieczeństwa. Obywatele mogą korzystać z usług telefonicznych i usług online bez dodatkowych opłat na całym terytorium UE, mają dostęp do streamingu muzyki i wideo w całej UE, a ich dane osobowe są chronione zgodnie z prawem UE. Przepisy UE chronią nasze prawa, w przypadku opóźnienia lub anulowania podróży przez przewoźnika.

Wsparcie finansowe
UE udziela wsparcia finansowego i dotacji na realizację wielu różnych projektów i programów w dziedzinach takich jak rozwój regionalny i rozwój obszarów miejskich, zatrudnienie i integracja społeczna, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, polityka morska i polityka rybołówstwa, badania naukowe i innowacje, pomoc humanitarna. Obywatele mogą korzystać ze szkoleń i wsparcia dla swoich firm. Małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie od UE w postaci dotacji, pożyczek i gwarancji. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na niezarobkową działalność w obszarach objętych zakresem kompetencji UE. Mamy możliwość studiowania za granicą w ramach programu Erasmus+, UE przeznacza także środki na wsparcie dla uczniów kończących szkołę średnią, umożliwiając odbycie szkolenia zawodowego w innym kraju. Większość rolników kwalifikuje się do otrzymania dopłat bezpośrednich. Dzięki unijnym funduszom rolnicy mogą też szkolić się w zakresie nowych technik lub restrukturyzować swoje gospodarstwa.

To tylko niektóre korzyści związane z naszą obecnością w Unii Europejskiej. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z zasadami funkcjonowania i bieżącą działalnością Unii i na  oficjalnym portalu UE https://europa.eu/european-union/index_pl oraz stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce https://ec.europa.eu/poland/home_pl.

polskaeuropabieg.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone